"MANDIOkA - 21:a århundradetS gröda"

FN-organet FAO om Mandioca: En mångsidig gröda som svarar mot utvecklingsländernas  utmaningar, De globala ekonomiska trenderna och klimatutmaningarna.

Manihot esculenta av familjen Euphorbiaceae har sitt ursprung i västra Brasilien. Långt före Européernas ankomst till Amerika hade grödan spridits till Mellanamerika och Mexiko. Denna halvbuskes stärkelserika rötter odlas idag i stora delar av Afrika och Asien och är en mycket viktig del av basföda i den tropiska delen av världen. 

"Maniok" härstammar från ordet tupi manioca, som betyder "Manis hus" på språket tupi, som talas av ursprungsbefolkningsgrupper i sydamerika. Enligt myten var Mani en flicka som föddes med mycket vit hud. hon dog mycket ung och begravdes i sitt hem. hennes mors tårar vattnade marken runt graven och ur denna började ett träd växa. växtens rötter var vita - lika vita som Manis hud. De var näringsrika och kunde föda hela stammen. För att hedra den flicka som givit stammen denna gåva fick växten namnet manis hus - manioka. 

Maniva är Namnet på växtens stam. efter det att roten skördats kapas stammen i bitar som sticks ner i marken för att bilda nya plantor. Mandioka är extremt torktålig och kan odlas på sluttande och näringsfattiga jordar. I länder som Brasilien odlas den främst i familjejordbruk. 

 

.

©2016 by The Mandioca Company All rights reserved.

Följ oss